Positieve Gezondheid

 

 

 

Wat is Positieve gezondheid?

  • Een gezondheidsvisie.
    Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

  • Een methode.                                                                                                                                                               Het accent ligt hier niet meer op wat je niet kan, maar op wat je wel kan, dus op de mens als geheel, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid met ook een brede blik naar binnen, uitgewerkt in zes dimensies. Met deze benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

  • Zes dimensies.                                                                                                                                                            Deze brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Het is gebleken dat niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk gevonden wordt, maar ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. 

  • Werkwijze.                                                                                                                                                                    Aan de hand van het ‘Spinnenweb’ en vragenlijst die je zelf thuis invult gaan we tijdens het eerste gesprek samen onderzoeken waar je staat, wat je wil en wat je kan. Vandaar uit gaan we je doelen formuleren en wat je nodig hebt om die te bereiken. Het traject kan uit meerdere gesprekken bestaan, die eventueel ook via Zoom plaats kunnen vinden.

1/1