Zie de mens

 

 

 

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken van winst. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer efficiëntie, werknemers heten tegenwoordig ‘fulltime equivalenten’ en in de zorgsector worden mensen al te vaak herleid tot ‘patiënten’ en soms zelfs tot ‘organen’. Maar door het opsplitsen van taken en verantwoordelijkheden heeft niemand nog zicht op het volledige plaatje, en voelen steeds meer mensen zich onbegrepen.

In deze bijdrage doet Manu Keirse een opvallende oproep om de verregaande fragmentatie in de samenleving een halt toe te roepen. Het is een pleidooi voor en radicale nieuwe manier van kijken, een manier die de waarde en de waardigheid van mensen centraal stelt. Want pas als we dat doen, kunnen we waarachtig met elkaar omgaan. En dat is misschien wel de echte uitdaging als je zorg wilt dragen voor anderen, in je gezin en je familie, in de opvoeding en het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de zorgverlening, of als leidinggevende in een organisatie.

Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen. 

Dit boek is mijn inspiratie om clienten inzicht te geven in het werkelijk leren kijken naar zichzelf en naar een ander.